6 / 20
Fragment gruntowej ulicy w Rozdole k. Stanisławowa, miasta zdegradowanego do osady, położonego nad Dniestrem. Dzisiaj okolice te nazywane są Szwajcarią Rozdolską. Widoczna typowa zabudowa małomiasteczkowa, charakterystyczna dla Kresów Wschodnich, z domami o dachach z drewnianego gontu, 1938, fot. Henryk Poddębski.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego