1 / 5
Bolonia
Szkoła założona w 1088 roku przez studencką gildię, jest najstarszym uniwersytetem na świecie! W 1189 r., za czasów pontyfikatu Klemensa III, szkoła otrzymała przywileje.
+

© CREATIVE COMMONS