2 / 5
Paryż
Uniwersytet założony ok. 1150 roku, związany z paryską katedrą Notre Dame, jest uważany za drugi najstarszy uniwersytet w Europie (choć trwają dyskusje na ten temat). Oficjalnie nadano mu statut w 1200 roku (za panowania króla Francji Filipa II), a później w 1215 roku został uznany przez papieża Innocentego III
+

© CREATIVE COMMONS