3 / 5
Salamanka
Uniwersytet założony w 1134 roku, otrzymał tytuł królewskiej placówki w 1218 roku od Alfonsa IX, a w 1255 roku uznanie papieża Aleksandra IV. To najstarszy uniwersytet w hiszpańskojęzycznych krajach i trzeci najstarszy na świecie.
+

© Victoria Rachitzky |Wikiipedia|CC BY 2.0