4 / 5
Oksford
Niektóre źródła wskazują, że działalność naukowa rozpoczęła się tu 1096 roku, czyniąc miejsce najstarszym ośrodkiem naukowym w anglojęzycznej cywilizacji. To drugi, po Bolonii, najstarszy uniwersytet na świecie. Zaczął się prężnie rozwijać po 1167 roku, kiedy angielscy studenci wrócili z uniwersytetu w Paryżu. Od XIII wieku kształcili się tu dominikanie, franciszkanie czy karmelici. Uznany w 1254 roku przez Innocentego IV.
+

© PIXABAY