3 / 4
TRZECI TYDZIEŃ. To czas, kiedy już doszło lub nie doszło do poczęcia. Niezapłodniona komórka jajowa obumiera. Z tym cielesnym faktem wiąże się pragnienie zwrócenia uwagi na to wszystko, co niedokończone, niepotrzebne. Z emocjonalnego punktu widzenia, w tej fazie kobieta zwykle jest nastawiona albo pozytywnie, albo negatywnie do wszystkiego, co jej dotyczy. To faza rozeznania, w której wyraźnie zaznacza się duma z osiągnięć i poczucie porażki z powodu błędów.
+

© Pexels | CC0