2 / 10
Słowo do uczniów szkół rzymskich i Lacjum, 1980
Chcę wam powiedzieć, że z takim uporem musimy trwać przy Chrystusie i przy Jego nauce po to, aby się nie starzeć. Zaiste tylko miłość, która jest duszą Ewangelii, pozwala nam być wiecznie młodymi.
+

© East News