4 / 10
Spotkanie z młodzieżą diecezji rzymskiej, 2001
„Wypłynąć na głębię” znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm w służbę Chrystusowi.
+

© JANUSZ ROSIKOŃ/FOTONOVA