8 / 10
Rozważanie podczas czuwania modlitewnego, Downsview Park, 2002
Pozwólcie mi, Droga Młodzieży, położyć tę nadzieję w was: to wy musicie być tymi „budowniczymi”! To wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach. Bóg powierza wam to zadanie, trudne i wzniosłe zarazem, budowania wraz z Nim cywilizacji miłości.
+

© East News