7 / 7
Św. Franciszek z Asyżu
Powiadam ci: jeśli [w poniżeniu i przeciwnościach losu] zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota, i zbawienie duszy.
+

© Shutterstock | Zvonimir Atletic