11 / 15
Św. Katarzyna Aleksandryjska
Żyła w IV w. w Aleksandrii. Pochodziła z pogańskiej rodziny, ale przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Piękna i wykształcona, stanowiła świetną partię, jednak pozostała wierna swojemu wyborowi stanu życia. Kiedy ją aresztowano, najpierw wygrała rozprawę filozoficzną z aleksandryjskimi mędrcami, a potem przetrwała straszliwe tortury. Miano ją nawet łamać kołem, ale na jej prośbę z nieba zstąpił anioł i połamał narzędzie tortur. Została ścięta między 307 a 312 r. Jest patronką m.in. nauki, uniwersytetów, dominikanów, mówców, adwokatów i kolejarzy.
+

© Wikipedia | Domena publiczna