12 / 15
Św. Małgorzata Antiocheńska
Urodzona w bogatej rodzinie w Antiochii, była wychowywana przez mamkę. Dzięki niej poznała wiarę chrześcijańską. Kiedy odmówiła rezygnacji z jej wyznawania, ojciec (pogański kapłan) wygnał ją z domu. Pracowała przy wypasie owiec, tam dostrzegł ją jeden z namiestników rzymskich i próbował namówić do ożenku. Ona jednak postanowiła zostać wierna ślubowi czystości i swojej wierze. W więzieniu miała mieć wizję demona, który ją połknął, ona jednak tak długo drapała go po trzewiach małym krzyżem, aż pękł. Była torturowana, w tym przypalana ogniem i topiona w lodowatej wodzie. Ostatecznie ją ścięto w 304 r. Jest patronką dobrego porodu, położnych, chorujących na nerki, chroni przed demonami, wstawia się za bezpłodnymi.
+

© Wikipedia | Domena publiczna