2 / 15
Św. Barbara
Córka bogacza z Heliopolis. Wysłana na wychowanie do Nikomedii, poznała tam chrześcijaństwo i przyjęła chrzest. Złożyła także ślub czystości. Podczas prześladowań ojciec wydał ją namiestnikowi, a ten próbował ją głodem i aresztem zmusić do wyrzeczenia się wiary. Kiedy przebywała w więzieniu, anioł przynosił jej komunię św., co było dla niej źródłem umocnienia. Została ostatecznie ścięta mieczem ok. 305 r., egzekucję miał wykonać ojciec, Dioskur. Jest m.in. patronką dobrej śmierci i z tego powodu zawodów niosących zagrożenie nagłego zgonu, w tym górników i hutników.
+

© Wikipedia | Domena publiczna