3 / 15
Św. Błażej
Żył w IV w. w Kapadocji. Otrzymał gruntowne wykształcenie, przez pewien czas pracował jako lekarz, potem jednak porzucił praktykę, by zostać pustelnikiem. Po pewnym czasie wyświęcono go na biskupa Sebasty, jednak kiedy za cesarza Licyniusza wybuchły prześladowania, znów uciekł do pustelni i stamtąd kierował Kościołem. Zdradzony, trafił do więzienia, gdzie go torturowano, próbując zmusić do wyrzeczenia się wiary. Właśnie jako więzień miał cudownie uleczyć chłopca, który zadławił się ością, dlatego jest czczony jako święty leczący choroby gardła. Ścięto go w 316 r. Jest patronem osób „pracujących” głosem, w tym śpiewaków, oraz zwierząt.
+

© Andreas Praefcke/Wikipedia | CC BY 3.0