4 / 15
Św. Cyriak
Diakon Kościoła w Rzymie, który pochodził z bogatej rodziny, jednak po nawróceniu na chrześcijaństwo rozdał wszystkie dobra i zaczął służyć niewolnikom pracującym w Łaźniach Dioklecjana. Aresztowano go ok. 305 r. podczas prześladowań za Dioklecjana i po torturach ścięto. Miał wypędzić demona z córki cesarza i tak wpłynąć na jej i jej matki przyjęcie chrztu. Jest patronem osób cierpiących na szczególnie ciężkie pokusy, epileptyków, chorujących na oczy, ciężko pracujących i pokrzywdzonych. Uważa się go także za obrońcę przed złymi duchami.
+

© Wikipedia | Domena publiczna