4 / 4
Ważne świadectwo. Gdy po pasjonującej pierwszej części dojdziemy w końcu do drugiej, jeszcze bardziej frapującej, odsłoni się przed nami novum tego tytułu, „Tajemnic egzorcysty”. Otóż w tej części zobaczymy ks. Gabriele oczami najbliższych mu ludzi. Swoim świadectwem obcowania z wyjątkowym kapłanem dzielą się z czytelnikami najbliżsi jego współpracownicy. Są to: o. Stanislao, Rosa, jego asystentka, Fausto – lekarz, a także pauliści, księża Stefano i Marcello. I to właśnie forma świadectwa to główna siła tej pozycji. Nie ma tu upiększania, przeciwnie jest człowiek z krwi i kości. Wielki pod względem intelektu, serca i czynów, całe życie służący bliźnim w potrzebie, sprawiedliwy, ale i twardy, i nieustępliwy, a przy tym z otwartym ojcowskim sercem. Kawalarz i żartowniś, umiejący rozładować nawet najtrudniejszą sytuację. Kapłan, który szczególnie ukochał Maryję, pod której płaszczem czuł się bezpieczny, a przed którym – jak wielokrotnie powtarzał – „demon… robi w gacie!”.
+

© Vandeville Eric/ABACA/EAST NEWS