1 / 8
Cztery warunki dobrej modlitwy
To o co prosimy, musi być niezbędne do naszego zbawienia Według św. Tomasza, o ile coś nie jest „pożyteczne z punktu widzenia naszego życia wiecznego”, nie zasługujemy na to. To podejście wyjaśnia, dlaczego modląc się o zaspokojenie potrzeby materialnej, nawet jeśli chodzi o coś naprawdę istotnego, jak zapłacenie czynszu czy znalezienie pracy, nie zawsze zostajemy wysłuchani. Idąc za tokiem rozumowania św. Tomasza, powinniśmy modlić się w intencji naszych potrzeb codziennych o tyle, o ile przyczyniają się one do naszego zbawienia. Módlmy się o miłosierdzie przebaczania tym, którzy spóźnili się ze spłatą raty czynszu. Lub też prośmy Boga o łaskę wytrwania w obliczu wszelkich przeciwności. Nie oznacza to naturalnie, że nie powinniśmy prosić o pomoc w sprawach dnia codziennego, jednak nie możemy mieć pewności, że Pan Bóg spełni prośby tego rodzaju.
+