2 / 8
Cztery warunki dobrej modlitwy
Św. Tomasz z Akwinu przytacza tu słowa św. Augustyna: „Ten, kto wiernie modli się do Boga o to, co do życia niezbędne, jest zarówno miłosiernie wysłuchiwany, jak i miłosiernie niewysłuchiwany. Albowiem lekarz lepiej aniżeli chory wie, czego potrzeba mu w chorobie”. Jak mówi Jezus w siódmym rozdziale Ewangelii Mateuszowej, nasz Ojciec niebieski wie, co dla nas najlepsze. Tak więc kiedy modlimy się o sprawy codzienne, musimy zaufać Bogu, nie zaś oczekiwać jakiegoś konkretnego rozwiązania.
+