4 / 8
Musimy się modlić za bliźnich
Naturalnie nie oznacza to, że nie powinniśmy modlić się za innych. Jednak nie zawsze modlitwy takie są wysłuchiwane. Przecież w innym miejscu w swojej Sumie św. Tomasz zachęca nas do modlitwy za bliźnich.
+