5 / 8
Modlitwa wymaga postawy pobożności
W swojej Sumie św. Tomasz definiuje pobożność jako cześć i uwielbienie oddawane Bogu. Przykładem niech będzie cześć, jaką winni jesteśmy naszym rodzicom. To oczywiste, że powinniśmy modlić się z należną czcią i szacunkiem. Wydaje się jednak, że św. Tomasz idzie w tej kwestii dalej. Ukazując cztery warunki skuteczności modlitwy, zachęca nas do spełniania dobrych uczynków jako sposobu na „niechybne otrzymanie tego, o co prosimy”.
+