6 / 8
Modlitwa wymaga postawy pobożności
W dalszym miejscu, w Kwestii 101, św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że dobre uczynki są częścią pobożności. Cytuje w tym momencie Państwo Boże św. Augustyna: „Pobożność… uważa się powszechnie za stosowny wyraz czci Boga. Słowo to odnosi się także do czci należnej rodzicom ze strony ich dzieci. Ludzie powszechnie odnoszą ją także do dzieł miłosierdzia, co jak sądzę bierze się z tego, że Bóg nakazuje ich czynienie i zapewnia, iż milsze są mu one aniżeli ofiary”.
+