7 / 8
Módlmy się bez ustanku
Ostatnią przyczyną, dla której nie otrzymujemy tego, o co się modlimy, jest brak wytrwałości. W tym miejscu św. Tomasz odwołuje się do św. Bazylego z Cezarei. Może być też tak, że Bóg po prostu zadecydował o spełnieniu naszej prośby w późniejszym czasie. W tej kwestii znowu autor Sumy Teologicznej cytuje św. Augustyna: „Albowiem pewne rzeczy nie są nam odmówione, lecz odroczone aż przyjdzie odpowiednia dla nich godzina”.
+