8 / 8
Cztery warunki dobrej modlitwy
Akwinata następująco podsumowuje wszystkie cztery warunki: „Tak oto określone są cztery następujące warunki modlitwy, mianowicie: za nas, o kwestie niezbędne do zbawienia, z pobożnością i wytrwale. Spełniwszy je wszystkie, zawsze otrzymamy to, o co prosimy”.
+