1 / 4
Św. Ludgarda z Tongeren
Urodzona w XII w. Ludgarda wstąpiła do klasztoru benedyktynek, gdzie zaczęła miewać wizje Jezusa i Jego przebitego serca. W jednej z nich doświadczyła „wymiany serc”. Gdy Jezus zapytał ją: „Czego zatem chcesz?”, powiedziała: „Chcę Twego Serca”. W odpowiedzi Jezus rzekł: „Chcesz Mojego Serca? Zatem, ja też chcę twojego serca”. Ludgarda odrzekła na to: „Weź je, umiłowany Panie. Ale weź je w taki sposób, aby miłość Twojego Serca była tak zmieszana i zjednoczona z moim sercem, abym mogła posiadać moje serce w Tobie i żeby zawsze mogło tam pozostać, bezpieczne pod Twoją opieką”.
+

© PD