2 / 4
Św. Mechtylda z Hackeborn
W XIII w. św. Mechtylda, benedyktynka z Niemiec, dostąpiła w swoim życiu wielu objawień Jezusa. O jej przeżyciach napisano książkę i Jezus ukazał się jej pewnego dnia, trzymając w prawej ręce tę książkę na swoim Sercu. Pocałował ją i rzekł do niej: „Wszystko, co znajdziecie napisane w tej księdze, wypływa z Mojego Boskiego Serca i do niego powróci”. Jezus powiedział jej także: „Niech twym pierwszym uczynkiem rano będzie pozdrowienie mego Serca i ofiarowanie mi twojego własnego. Ktokolwiek wzdycha ku mnie, przyciąga mnie ku sobie”.
+

© PD