3 / 4
Św. Gertruda z Helfty
Gertruda zaczęła mieć wizje w wieku 25 lat, żyjąc we wspólnocie benedyktynek, w XIII w. Pewnego dnia ujrzała zarówno św. Jana Ewangelistę, jak i Jezusa. Została zaproszona, aby położyć głowę na sercu Jezusa i zwróciła się do Jana, pytając go: „Umiłowany uczniu Pana, czy te harmonijne uderzenia, które radują moją duszę, radowały również twoją, gdy złożyłeś głowę podczas Ostatniej Wieczerzy na piersi Zbawiciela?”. Jan odpowiedział: „Tak, słyszałem je, a moją duszę przeniknęła słodycz aż do samego jej środka”. Gertruda zapytała: „Dlaczego więc tak mało mówiłeś w swojej Ewangelii o tkliwych tajemnicach Serca Jezusa?”. Jan odpowiedział: „Moją misją było napisanie Odwiecznego Słowa, zaś język błogich uderzeń Najświętszego Serca jest zarezerwowany na późniejsze czasy, aby sędziwy świat, w którym wystygła miłość do Boga, mógł zostać rozgrzany, słuchając takich tajemnic”.
+

© PD