1/12

Psalm 27, 1

Pan moim światłem i zbawieniem moim,

kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia,

przed kim miałbym czuć trwogę.


2/12

Psalm 139, 14

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,

godne podziwu są Twoje dzieła.

I dobrze znasz moją duszę.


3/12

Księga Izajasza 41, 13

Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,

ująłem cię za prawicę

mówiąc ci: «Nie lękaj się,

przychodzę ci z pomocą».


4/12

Mt 6, 34

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.


5/12

Księga Izajasza 51, 16

I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!


6/12

Księga Izajasza 51, 12

Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem.


7/12

Ps 119, 105

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze”.


8/12

J 16, 33

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».


9/12

Łk 1, 37

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.


10/12

Księga Izajasza 40, 28

Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał?

Pan – to Bóg wieczny,

Stwórca krańców ziemi.

On się nie męczy ani nie nuży,

Jego mądrość jest niezgłębiona.


11/12

Psalm 23, 4

Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska

są tym, co mnie pociesza.


12/12

Księga Powtórzonego Prawa 31, 8

Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!