7 / 12
Ps 119, 105

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze”.

+