9 / 12
Łk 1, 37

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

+