2 / 5
Ustal sobie regularny czas na modlitwę. Zacznij od pięciu minut. Ustaw w swojej komórce przypomnienie, aby nie zapomnieć o godzinie modlitwy. Możesz czytać Ewangelię z danego dnia wraz z komentarzem lub inspirujące zdanie autorstwa jakiegoś świętego lub innego natchnionego autora. Łatwo znajdziesz aplikacje i strony internetowe tego typu.
+

© Pixabay | Pexels