3 / 5
W ciągu całego dnia szukaj we wszystkim Boga i odkrywaj, w jaki sposób On stara się z tobą kontaktować: zachód słońca, kwiat po drodze do domu, napotkana osoba... Rozpoznawaj to dobro i dziękuj Mu nawet za każdą drobnostkę.
+

© Fantom_rd | Shutterstock