4 / 5
Staraj się patrzeć na świat oczyma wiary, nie przypisując wszystkiego przypadkowi. A może to On tu akurat w tym momencie działa?
+