5 / 5
Bądź cierpliwy i wytrwały w swej relacji z Bogiem. To będzie ci potrzebne przez całe życie, ale będzie warto!
+

© Shutterstock