1 / 5
Poszukaj grupy, w której gromadzą się osoby znające Boga – może to być twoja parafia, grupa przyjaciół, wolontariat czy jakaś działalność religijna (rekolekcje czy dni skupienia).
+

© pixabay