7 / 8
Ludzka twarz Świętego – Franciszek Salezy i Joanna de Chantal „Wzniosła, bo pochodzi od Boga, wzniosła, bo do Boga zmierza, i wzniosła, bo wiecznie trwać będzie w Bogu” – tak pisze o swojej przyjaźni św. Franciszek Salezy z Joanną de Chantal, która niestety, bywa często pomijana w jego biografii, a stanowi w niej bardzo ważny punkt.
+

© Wikipedia | Domena publiczna