5 / 12
Chrystus w katedrze w Pizie
+

© MAMJODH | Wikipedia | CC BY 2.0