1 / 5
Ksiądz Jerzy Popiełuszko z ciocią Mary Kalinoski (trzecia od lewej) podczas jej wizyty w Polsce.
+

© fot. z prywatnego archiwum Marka Popiełuszki