1 / 12
Polscy hierarchowie zalecili wiernym szereg szczególnych praktyk modlitewnych w intencji ocalenia ojczyzny. 7 lipca 1920 r. w „Liście pasterskim biskupów polskich do narodu” zarządzali oni, co następuje:
+