10 / 12
Ewangelizacja przez wojskową radiostację. 15 sierpnia 1920 r. kaliski 203. Pułk Ułanów zdobył w Ciechanowie sztab doborowej sowieckiej 4. Armii, a wraz z nim jedyną funkcjonującą w tym momencie wrogą radiostację (druga przemieszczała się akurat w inne miejsce). Równocześnie operujący z Mińska dowódca wojsk sowieckich Michaił Tuchaczewski wydał 4. Armii rozkaz zawrócenia i uderzenia na walczące pod Nasielskiem wojska gen. Władysława Sikorskiego.
+