3 / 8
Gesty, które dają przyjemność
Gdy nie wiemy, jakie gesty i czułości są ważne dla partnera i nie rozmawiamy o tym, w naszej seksualnej relacji brakuje harmonii. Otwarta rozmowa pozwala się poznać i wzajemnie szanować. Bo to, co jednemu z partnerów wydaje się szczególnie ekscytujące, przez współmałżonka może być odbierane zupełnie inaczej.
+

© https://unsplash.com/photos/9vNFtkm-Pus