5 / 8
Poznać rytm seksualny małżonka
Okresowe powstrzymywanie się od seksu pomaga małżonkom lepiej się poznać i czekać na siebie nawzajem, zrozumieć rytm seksualny drugiego i wzmocnić wierność, nie zabijając pożądania. Znajomość naturalnych metod planowania rodziny, respektujących rytm funkcjonowania ciała mogą wesprzeć naszą decyzję o wstrzemięźliwości.
+

© Photo by Toa Heftiba on Unsplash