6 / 8
Wzajemny dar
Relacja seksualna powinna być wyrazem wzajemnego, intymnego daru. Kiedy kochamy, możemy doświadczyć wszystkich zmysłowych doznań. Powiedzieć kochanej osobie: „Kocham cię i wszystko, czym jesteś” jest doświadczeniem głęboko duchowym i emocjonalnym. Kiedy ten stan ducha dominuje w naszej relacji i jest na co dzień potwierdzany, pozwala małżeństwu rozwijać wzajemne niezachwiane zaufanie.
+

© Photo by Toa Heftiba on Unsplash