8 / 8
Poszukiwanie siły duchowej
Małżonkowie, którzy poszukują takiej równowagi, wzrastają duchowo i stają się najlepszymi kochankami: nie traktują partnera jak narzędzia, by osiągnąć własną satysfakcję, potrafią odnaleźć własną radość w radości małżonka, bo nie manipulują, nie wykorzystują i nie narzucają mu niczego. Szanują się wzajemnie, kochają się. Najważniejsza jest być może modlitwa. Jest głównym, najistotniejszym czynnikiem rozwoju i wzmocnienia potrzeb duchowych jednostki i małżeństwa.
+

© Photo by Becca Tapert on Unsplash