3 / 6
Po lewej wizerunek świętego Piotra z katakumb świętej Tekli, po prawej święty Piotr - wizerunek pochodzący z czasów średniowiecznych
+

© Cortesía de la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra