5 / 6
Po lewej apostoł Paweł z katakumb świętej Tekli, po prawej wizerunek Pawła z czasów średniowiecznych z Bazyliki Świętego Piotra
+

© Cortesía de la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra