2 / 7
Jedne z dwojga drzwi Portalu Wiary
Drzwi Matki Bożej Różańcowej zostały ukończone jeszcze za życia Gaudíego, dlatego eksperci uważają, że powinny one służyć za wzór do tworzenia pozostałych drzwi.
+

© Shutterstock | Kevin Tietz