4 / 7
Śmierć sprawiedliwego
To jedna ze scen, jaką Gaudí postanowił umieścić przed wzrokiem Maryi, Matki Bożej Różańcowej. Święta Rodzina towarzyszy umierającemu w ostatnich momentach jego życia, a Maryja pokazuje Jezusowi chrześcijanina. Za modela posłużył Gaudíemu chory ze Szpitala Świętego Krzyża. Autor nie wiedział, że również on tam umrze. Dlatego scena ta jest rodzajem prefiguracji jego własnej śmierci.
+

© Thomas Stanbury-(CC BY-NC-SA 2.0)