6 / 7
Tłumy na pogrzebie Gaudíego
Gaudí otrzymał przywilej pochówku w krypcie Świętej Rodziny. W jego pogrzebie uczestniczyły tysiące osób, gdyż już wówczas, pomimo polemiki, jaką wzbudzały jego dzieła, cieszył się ogromnym podziwem.
+

© Public domain