4 / 10
Antonina

Na razie nie ma w wykazach hagiograficznych żadnej Antoniny, ale figurują w nich Antonie – a to niemal identyczne imię, które również pochodzi od męskiego imienia Antoni. Bł. Antonia Mesina (1919-1935) mieszkała na Sardynii. Była drugim z dziesięciorga dzieci skromnego pracownika lokalnej administracji. Już jako dziecko chciała służyć Bogu oraz chorym i ubogim, zaangażowała się w działalność Akcji Katolickiej. Jej dzieciństwo wypełnione było pokorną służbą, ubóstwem i modlitwą. Została zamordowana w wieku 16 lat przez młodego mężczyznę, który usiłował ją zgwałcić. Przed śmiercią wybaczyła prześladowcy.

+

© Pexels | CC0