7 / 10
Aniela

Bł. Aniela Salawa (1881-1922) pochodziła z ubogiej, pobożnej rodziny chłopskiej. Jako 16-letnia dziewczyna rozpoczęła pracę jako służąca w Krakowie. Złożyła ślub czystości i wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich i prowadziła apostolstwo wśród koleżanek, dla których była siostrą i matką. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Wszelkie urazy i poniżenia składała w ofierze Bogu za grzeszników. Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za zło. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, dźwigając z pogodą ducha krzyż choroby. Obdarzona została przeżyciami mistycznymi.

+

© Pixabay | CC0